blue and yellow round star print textile

Směrnice o mediaci

Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech lze považovat za první komplexní úpravu mediace na evropské úrovni. Reguluje mediaci v přeshraničních vztazích mezi členskými státy EU a zakotvuje minimální standardy, které se v mediaci musí dodržovat. Znění ke stažení najdete v odkazu. PDF […]