Může vám někdo mediaci nařídit?

Stručně a jasně: nemůže. Jednou z nejdůležitějších charakteristik mediace je dobrovolnost. Mediace může fungovat jen díky tomu, že se pro ni strany […]