ADR metody

Jak se připravit na otázku ADR metody na zkoušce z civilního procesu? Otázka ADR metody na zkoušce z civilního práva procesního je […]