Může vám někdo mediaci nařídit?

Stručně a jasně: nemůže. Jednou z nejdůležitějších charakteristik mediace je dobrovolnost. Mediace může fungovat jen díky tomu, že se pro ni strany sporu samy rozhodnou. Že se samy dohodnou na tom, jestli a jak chtějí dále pokračovat ve svém obchodním (či jiném) vztahu. Ale soud mi mediaci nařídil, tak jak je to? Soud vám mediaci […]

Chcete vědět, jak probíhá mediace?

Mediace je proces, který ze své podstaty bude vždy probíhat za zavřenými dveřmi. Pouze málokomu se poštěstí zhlédnout opravdovou mediaci, aniž by musel být zrovna jednou ze stran, která prožívá konflikt. Jak má mediace vypadat? Každé mediační jednání je jedinečné. Liší se podle konkrétních stran a mediátora – jeho dovedností, osobního nastavení a používaného mediačního […]

Spor o ledničky (Případová studie mediace při WIPO)

O co šlo? Spor se týkal dvou singapurských společností. Obě společnosti podnikají v oblasti výroby, oprav a velkoobchodního prodeje různého zboží, včetně chladniček, klimatizačních a ventilačních zařízení. Strana A měla zapsánu ochrannou známku ve třídě pro chladničky, chladiče potravin a nápojů, mrazničky a stroje na výrobu ledu. Strana B se pokusila o zápis ochranné známky […]

blue and yellow round star print textile

Směrnice o mediaci

Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech lze považovat za první komplexní úpravu mediace na evropské úrovni. Reguluje mediaci v přeshraničních vztazích mezi členskými státy EU a zakotvuje minimální standardy, které se v mediaci musí dodržovat. Znění ke stažení najdete v odkazu. PDF […]

Interview o mediaci a práci zapsaného mediátora pro vimvic.cz

V listopadu 2020 jsem dostala příležitost poskytnout rozhovor o mediaci pro web vimvic.cz. Mluvila jsem o tom, v čem je mediace přínosná; jak jsem se k mediaci dostala; kdy je vhodný čas přizvat mediátora; kolik mediace stojí; a kde najít dobrého mediátora. Pro přístup k plnému znění článku klikněte zde. ? Hledáte pro svůj případ […]

“Providing mediation services is entrepreneurship” interview on LinkedIn

“Meet Veronika Portešová from the Czech Republic specialized in commercial mediation. Veronika follows a diversified work portfolio, next to her mediation practice, she works at a Czech bank as a Compliance Analyst. With five years of work experience in commercial mediation, Veronika is a registered mediator on the list of mediators maintained by the Czech […]

P2B Povinnost jmenovat 2 mediátory v obchodních podmínkách

Dne 12. července 2020 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb (zkráceně „Nařízení P2B“). Nařízení P2B zavádí nové povinnosti pro on-line tržiště a vyhledávače a zaměřuje se na ochranu podnikatelů, kteří poskytují své produkty a služby spotřebitelům v Evropské unii právě […]

Jak lépe komunikovat?

Změňte tón a nalaďte respekt Kvůli čemu se říká změňte tón? Pokud bychom hráli jen jeden tón, celou skladbu nikdy nezahrajeme. Totéž platí pro řešení konfliktní situace. Nezměníme-li způsob komunikace z útočné na respektující, neposuneme se dál. Abychom však byli schopni proaktivně projevovat respekt, potrebujeme být v daný moment silní a být schopni uznat, že […]

Jak řešit konflikty se sousedy a kdy pomůže mediace?

Každý z nás si někdy zažil spor se sousedy. V následujícím článku najdete tipy, jak se nepříjemným situacím vyplývajícím ze soužití na společném místě lépe postavit. Zdá se vám příjemný sen. Jste na své oblíbené pláži u moře, užíváte si klid a šumění moře. Potápíte se, pozorujete mořské želvy, barevné rybičky a okolo plavající delfíny. […]