Řešení sporů mediací v době COVID-19

Posted on

Máte vy nebo vaši smluvní partneři kvůli nouzovému stavu či situaci spojené s COVID-19 potíže s plněním smluvních závazků? Pomohlo by vám dohodnout se s druhou stranou na pozdějším plnění závazku či změně smlouvy? Rádi byste předešli jednání s advokáty druhé strany a soudním sporům? Pokud hledáte cesty, jak pokračovat v obchodním vztahu a zároveň přikročit k preventivním opatřením, […]

Singapurská úmluva o mediaci

Posted on

Singapurská úmluva o mediaci // Singapore Convention on Mediation  vejde v účinnost 12. září 2020. Byla již ratifikována třemi státy, a to Singapurem, Fidži a Katarem. Znění finální podoby Singapurské úmluvy najdete v odkazu. PDF Úmluva Organizace spojených národů o mezinárodních dohodách o narovnání vyplývajících z mediace Úmluva s původním názvem United Nations Convention on International Settlement […]

Co očekávat od mediace a mediátora?

Posted on

Principy mediace Mediátor je ze zákona povinen ctít níže uvedené principy. Princip nestrannosti, mlčenlivosti a dobrovolnosti tvoří základní kameny mediace a rámec chování a jednání mediátora. Nestrannost Mediátor není ani soudce ani rozhodce. Mediátor za strany nerozhoduje. Je nestranný, tedy nezastupuje zájmy ani jedné ze stran. Neposkytuje rady. Neupřednostňuje jednu stranu před druhou. S oběma stranami mediátor […]

Proč jsem začala s mediací a čím se zabývám teď?

Posted on

Mé první seznámení s mediací bylo velice náhodné – přes článek na internetu s mediátorkou. Odjakživa mě zajímala tématika řešení sporů, fascinovalo mě, co všechno může ovlivňovat jednání lidí, společností, států, když mezi sebou mají nějaký rozpor.  Vysoká škola ekonomická Začala jsem proto studovat Mezinárodní vztahy a diplomacii na Vysoké škole ekonomické a sbírala kredity […]

Zapsaný mediátor – kdo je to?

Posted on
mediace jako řešení

Mediaci lze v České republice v zásadě poskytovat dvěma způsoby: na základě živnostenského oprávnění či jako podnikání na základě jiného zákona, tzn. zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci.