ADR metody

Jak se připravit na otázku ADR metody na zkoušce z civilního procesu? Otázka ADR metody na zkoušce z civilního práva procesního je […]

Jak se připravit na zkoušky mediátora?

Bude vás mediace vůbec zajímat? Průběh mediace je často zájemcům o mediaci zahalen rouškou tajemství. Dokud neuvidíte mediaci na vlastní oči, může […]

Mediační a vyjednávací slovníček

Níže najdete slovníček pojmů, které se v mediaci a při vyjednávání mohou hodit. Pojmy jsou přidávány postupně. BATNA Best Alternative To a […]

Mediace. Kdo ji platí, kdo ji hradí?

Na začátek je důležité připomenout princip českého občanského práva procesního (pro neprávníky). Existuje rozdíl mezi povinností platit a hradit náklady řízení. Placení […]

Jaké vzdělání musí mít mediátor?

Nemusí mít žádné Složit zkoušku z mediace může i bez vysokoškolského titulu. Nicméně – aby uchazeče zapsali na seznam mediátorů, musí doložit […]

Může vám někdo mediaci nařídit?

Stručně a jasně: nemůže. Jednou z nejdůležitějších charakteristik mediace je dobrovolnost. Mediace může fungovat jen díky tomu, že se pro ni strany […]

Chcete vědět, jak probíhá mediace?

Mediace je proces, který ze své podstaty bude vždy probíhat za zavřenými dveřmi. Pouze málokomu se poštěstí zhlédnout opravdovou mediaci, aniž by […]

blue and yellow round star print textile

Směrnice o mediaci

Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech lze považovat za […]