Mediation vs. court proceedings

Mediation is especially suitable in situations where it is important for you:

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Co dělat, když se dva společníci nemohou dohodnout na dalším směřování společnosti? Co když ji chtějí prodat a existuje zájemce o koupi, ale nemohou se dohodnout na ceně? Co když se jeden z nich chce vzdát většinového vlastnictví a druhý neustoupí? Co když se jeden z akcionářů pokusí získat kontrolu nad směřováním společnosti?

Bez ohledu na situaci mohou služby mediátora pomoci usnadnit dohodu mezi obchodními partnery nebo akcionáři, která uspokojí všechny zúčastněné.

Akcionáři se nemohou dohodnout na budoucím směřování společnosti

Co se stane, když chce dědeček předat firmu vnukovi, ale ten o ni nemá zájem a chce, aby přešla na sestru? Pokud se nemohou dohodnout, jaký je spravedlivý způsob řešení? Co když rodiče chtějí předat společnost dětem, které však mají jiné představy o tom, kam by rodinná firma měla směřovat?

Takovým sporům říkáme mezigenerační spory. Pro řešení takových a podobných záležitostí pomáhají mediátoři stranám, které mají zájem na rodinném podnikání, aby vytvořily plán řešení, který bude výhodný pro všechny zúčastněné strany.

 

Mezigenerační předání rodinné firmy

Spory o dílo jsou velmi časté a u soudu obtížněji prokazovány. Strany se často nemohou dohodnout, jak postupovat dál, pokud vznikne spor. Jedna strana není spokojena se vzhledem webové stránky / softwaru /aplikace a chce jej zcela přepracovat. Druhá strana potřebuje zaplatit fakturovanou částku.

Často není podepsána žádná smlouva, která by upřesňovala konkrétní činnosti, úkoly, podmínky pro řešení sporu atd. 

Pokud je do sporu zapojen co nejdříve, může to pomoci zabránit dalším neshodám ohledně peněz a činností, které je potřeba vykonat. Mediace může zajistit, aby obě strany přesně věděly, co se bude během procesu dít, a poskytnout jim informace o jednotlivých krocích.

Spory o dílo (software, webové stránky, aplikace)

Spory mezi dvěma nebo více stranami, které společně vlastní nemovitost, jsou poměrně časté. Týkají se jak bytových družstev, tak společenství vlastníků jednotek. Mohou být tvořena jednotlivci, rodinnými příslušníky, obchodními partnery nebo dokonce více generacemi jedné rodiny - s různými potřebami a očekáváními.

Konflikty mohou vznikat ohledně způsobu provádění oprav a údržby, správy společných prostor (např. chodeb nebo prádelen) a toho, zda by vůbec měly být povoleny nějaké změny na nemovitostech.

Protože spoluvlastnictví zahrnuje osobní vztahy a často rozsáhlou komunikaci mezi zúčastněnými, je nejlepší obrátit se na nestrannou třetí stranu, která vám s trochou odborného vedení pomůže spor vyřešit.

Spory v bytových družstvech a společenství vlastníků jednotek

Co dělat, když investoři odmítnou poskytnout další prostředky, dokud neuvidí nějakou návratnost své investice? Co dělat, když startup potřebuje rychle další financování, aby se mohl dostatečně rychle vyvíjet a utekl konkurenci? Co se stane, když budou obě strany nespokojené a nikdo nebude ochoten ustoupit ani o píď? 

Získat peníze pro startup může být dlouhý a náročný proces. Pokud se to podaří, ale vznikne konflikt, všechna snah, proinvestované peníze a vykonaná práce může přijít vniveč. 

Tyto typy situací mohou být velmi choulostivé a situace se může rychle vyhrotit, pokud se co nejdříve nenajde řešení. Mediátor je tu pro vás, aby vám pomohl načrtnout cestu, která vás čeká.

Startup a spor s investorem

Do you want to know if mediation is suitable for your situation?

druhy sporů, s nimiž vám pohomu

Spory uvnitř firem

Neodchází se z oboru, odchází se z konfliktního prostředí. Nábor nového zaměstnance je náklad na několik set tisíc Kč.

Řešte vztahy na pracovišti včas, ať vám great employees do not leave for your competition.

Resolve conflicts between colleagues, employees and managers, disputes between employers a bývalými zaměstnanci, konflikty ve the management of the company
and more.

Obchodní spory

Unresolved conflicts reduce work efficiency, narušují vztahy a mají všeobecně negativní vliv na procesy společnosti a její fungování a spolupráci s obchodními partnery.

Together we will resolve disputes in the following areas:

Duševní vlastnictví
Informační technologie
Stavebnictví (stavebník a investor)
Přeprava vnitrostátní i přeshraniční (CMR úmluva)

How can I help you with mediation?

Mediation // On-line mediation

I provide mediation as a registered mediator according to Act No. 202/2012 Coll., on mediation. 

I will help you clarify how to connect your requirements with the requirements of the other party and come up with a mutually beneficial solution to your situation.

You can always go to court. Why not try an amicable way first?

Konzultace

Did the court order you to go to the first meeting with a mediator or recommend mediation to you? Not sure what to expect from a mediator or your counterparty? 

Pomohu vám připravit se na mediaci, vypracuji s vámi a negotiation plan with you point out what to look out for.

Mgr. Ing. Veronika Vrábel Porteš, ACIArb

registered mediator

For me, a conflict means potential for growth. Pokud má každá ze stran zásadně  jiný náhled na situaci, kvůli kterému dochází ke sporům, s vhodným vedením hovoru, které mediace umožňuje, je možné nalézt společný zájem. Ten může sloužit jako odrazový můstek pro změnu ve fungování a nalezení společného dalšího postupu.

In June 2019 I successfully passed the mediator's exam, since July 2019 I have been a registered mediator na Seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

Od září roku 2021 mě najdete jako IP mediátorku na seznamu IP mediačního centra Praha, které se specializuje na mediaci v oblasti ochrany duševního vlastnictví.