Mediation vs. court proceedings

Mediation is especially suitable in situations where it is important for you:

Do you want to know if mediation is suitable for your situation?

types of disputes that can be resolved by mediation

HR

People do not leave the field, people leave the conflict environment. Solve workplace relationships on time so that your great employees do not leave for your competition.

Resolve conflicts between colleagues, employees and managers, disputes between employers and former employees.

Business

Unresolved conflicts reduce work efficiency, narušují vztahy a mají všeobecně negativní vliv na celou společnost a spolupráci s obchodními partnery.

Together we will resolve disputes in the following areas:
Duševní vlastnictví
Informační technologie
Stavebnictví
conflicts in the management of the company
and more.

Community

Good relationships in daily life are key to the well-being of the individual and the community as a whole. Resolve long-term misunderstandings just in time.

I will help you resolve neighborhood disputes. Disputes on university campus. Conflicts between roommates. Family disputes. Disputes arising from inheritance proceedings.

How can I help you with mediation?

Mediation // On-line mediation

I provide mediation as a registered mediator according to Act No. 202/2012 Coll., on mediation. 

I will help you clarify how to connect your requirements with the requirements of the other party and come up with a mutually beneficial solution to your situation.

You can always go to court. Why not try an amicable way first?

Preparation for mediation // On-line preparation

Did the court order you to go to the first meeting with a mediator or recommend mediation to you? Not sure what to expect from a mediator or your counterparty? 

Pomohu vám připravit se na mediaci, vypracuji s vámi a negotiation plan with you point out what to look out for.

Ing. Veronika Portešová

registered mediator

For me, a conflict means potential for growth. Pokud má každá ze stran zásadně  jiný náhled na situaci, kvůli kterému dochází ke sporům, s vhodným vedením hovoru, které mediace umožňuje, je možné nalézt společný zájem. Ten může sloužit jako odrazový můstek pro změnu v budoucím fungování vztahu.

V červnu roku 2019 jsem úspěšně složila zkoušku mediátora, od července roku 2019 jsem a registered mediator na Seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

Od září roku 2021 mě najdete jako IP mediátorku na seznamu IP mediačního centra Praha, které se specializuje na mediaci v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

ARTICLES on mediation

Other articles