How to communicate better?

Změňte tón a nalaďte respekt Kvůli čemu se říká změňte tón? Pokud bychom hráli jen jeden tón, celou skladbu nikdy nezahrajeme. Totéž platí pro řešení konfliktní situace. Nezměníme-li způsob komunikace z útočné na respektující, neposuneme se dál. Abychom však byli schopni proaktivně projevovat respekt, potrebujeme být v daný moment silní a být schopni uznat, že […]