Jako mediátor působím již šest let, tzn. od roku 2014. V červnu roku 2019 jsem úspěšně složila zkoušku mediátora, od července roku 2019 jsem zapsanou mediátorkou a registered mediator on the List of Mediators maintained by the Ministry of Justice of the Czech Republic.

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou, obor Mezinárodní vztahy a diplomacie, momentálně jsem v závěrečné fázi studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

V rámci spolku Studentská mediace Praha vedu tzv. Mediační tréninky. Spravuji web a sociální sítě projektu Mediace.cz a podílím se na organizaci již druhéh ročníku konference Mediátor roku CZ, Mediátor roka SK

mediátor veronika portešová

Mé články o mediaci a mediátorech

Vzdělání v mediaci

2015-2020

Mediace a další alternativní metody řešení sporů s Mgr. Robinem Brzobohatým a JUDr. Tomášem Horáčkem, Ph.D.

Letní škola mediace s Mgr. Robinem Brzobohatým, PhDr. Lenkou Polákovou a JUDr. Tomášem Horáčkem, Ph.D.

Letní škola business mediace s JUDr. Martinem Svatošem Ph.D.

Mediation as International Disputes Resolution

2012-2017

Teorie a praxe řešení konfliktů s Ing. Alešem Lisou, Ph.D.

Contemporary International Negotiation Practice s Idou Manton

International Negotiation Strategies: Techniques and SimulationsIrenou Descubes

Conflict Management and Mediation se Stephanem Prokschem

Zkušenosti jako mediátor

2017-současnost

Správa webu a sociálních sítí projektu Mediace.cz

Psaní článků o mediaci (viz Články)

Činnost v rámci spolku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Spoluorganizátor Mediačního Moot Courtu (duben 2018)

2016-2018

Právní podpora pro advokáty-mediátory

2018-2019

13th ICC International Commercial Mediation Competition – role právního zástupce klienta, negociační tým Právnické fakulty Univerzity Karlovy

CDRC Vienna | The IBA-VIAC Mediation and Negotiation Competition 2018 – role mediátora, mediační tým Právnické fakulty Univerzity Karlovy

2018-2019

Prague Negotiation and Mediation Week 2018 s JUDr. Martinem Svatošem Ph.D., Andrija Eracem a Pálem Belenyesim, Ph.D.

Provázení obtížnými rozhovory u BrainPlay, výcvik v transformativní mediaci s Mgr. Robinem Brzobohatým a PhDr. Lenkou Polákovou

Příprava na zkoušku mediátoraMgr. Robinem Brzobohatým a JUDr. Tomášem Horáčkem, Ph.D.