Jako mediátor působím již šest let, tzn. od roku 2014. V červnu roku 2019 jsem úspěšně složila zkoušku mediátora, od července roku 2019 jsem zapsanou mediátorkou na Seznamu mediatorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou, obor Mezinárodní vztahy a diplomacie, momentálně jsem v závěrečné fázi studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

V rámci spolku Studentská mediace Praha vedu tzv. Mediační tréninky. Spravuji web a sociální sítě projektu Mediace.cz a podílím se na organizaci konferenci Mediátor roku 2020, Mediátor roka 2020

mediátor veronika portešová

Mé články o mediaci a mediátorech

Vzdělání jako mediátora

2015-2020

Mediace a další alternativní metody řešení sporů s Mgr. Robinem Brzobohatým a JUDr. Tomášem Horáčkem, Ph.D.

Letní škola mediace s Mgr. Robinem Brzobohatým, PhDr. Lenkou Polákovou a JUDr. Tomášem Horáčkem, Ph.D.

Letní škola business mediace s JUDr. Martinem Svatošem Ph.D.

Mediation as International Disputes Resolution

2012-2017

Teorie a praxe řešení konfliktů s Ing. Alešem Lisou, Ph.D.

Contemporary International Negotiation Practice s Idou Manton

International Negotiation Strategies: Techniques and SimulationsIrenou Descubes

Conflict Management and Mediation se Stephanem Prokschem

Zkušenosti jako mediátor

2017-současnost

Správa webu a sociálních sítí projektu Mediace.cz

Psaní článků o mediaci (viz Články)

Činnost v rámci spolku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Spoluorganizátor Mediačního Moot Courtu (duben 2018)

2016-2018

Právní podpora pro advokáty-mediátory

2018-2019

13th ICC International Commercial Mediation Competition – role právního zástupce klienta, negociační tým Právnické fakulty Univerzity Karlovy

CDRC Vienna | The IBA-VIAC Mediation and Negotiation Competition 2018 – role mediátora, mediační tým Právnické fakulty Univerzity Karlovy

2018-2019

Prague Negotiation and Mediation Week 2018 s JUDr. Martinem Svatošem Ph.D., Andrija Eracem a Pálem Belenyesim, Ph.D.

Provázení obtížnými rozhovory u BrainPlay, výcvik v transformativní mediaci s Mgr. Robinem Brzobohatým a PhDr. Lenkou Polákovou

Příprava na zkoušku mediátoraMgr. Robinem Brzobohatým a JUDr. Tomášem Horáčkem, Ph.D.