Nový rok = ideální chvíle pro vyřešení starého sporu

Nový rok je odedávna spojován s novými začátky a novým rozjezdem, ale toto roční období může být také ideální dobou pro vyřešení starého sporu. Vyřešení konfliktu v rámci mediace může pomoci zmírnit negativní emoce a stres, které se mohly časem vyvinout mezi vámi a vaším partnerem, obchodním partnerem, rodičem nebo blízkým přítelem. Ačkoli jsou tyto pocity normální, je dobré se snažit, aby se nevymkly kontrole, abyste si mohli zbytek roku užít s lidmi, kteří jsou pro vás důležití.

Řešení konfliktů začíná pochopením vlastních emocí

Aby bylo řešení konfliktů účinné, musí začít pochopením sebe sama, svých emocí, svých cílů a představ. Důležité je pochopit, čeho chceme řešením konfliktu dosáhnout. Možná chcete, aby učitel vašeho dítěte změnil své chování; možná chcete, aby vám soused vrátil peníze za opravu auta; možná chcete, aby vám šéf zvýšil plat.

Pochopení toho, co doufáme, že z našeho úsilí vzejde, nám umožní zjistit, jak daleko od sebe jsou vaše představy a představy druhé strany. Když mají dvě strany rozdílné cíle – nebo když si jedna strana myslí, že svůj cíl splnila, a druhá ne – může to stát hodně energie a soustředění, aby se tento rozpor překonal. Pokud neexistuje společný základ, společné chápání toho, co se musí stát v každém jednotlivém kroku, pak je těžké dostat se na cestě z bodu A (konflikt) do bodu B (řešení).

Jaké je ideální řešení sporu?

Mělo by jít jednoduše o kombinaci odpuštění a zapomnění? Nebo musí někdo vyhrát a někdo prohrát, aby došlo k vyřešení konfliktu? Mnozí odborníci se domnívají, že tomu tak není. Řešení sporů by spíše mělo zanechat v obou stranách pocit, že z interakce něco získaly – i kdyby ten zisk nebyl tak velký, jak jste původně doufali. Odpuštění a dohoda mohou jít ruku v ruce s dlouhodobým řešením sporu, ale pouze tehdy, pokud se v průběhu celého procesu berou v úvahu potřeby, přání a emoce všech stran. Pokud jsou do sporu zapojeny více než dvě strany – jak jsme často svědky při ostrých sporech společností se zákazníky nebo jinými společnostmi – je mediace ještě důležitější, protože je třeba zohlednit tolik různých potřeb, aby bylo možné najít efektivní řešení pro všechny zúčastněné.

Proč byste měli použít mediaci místo vyjednávání

I když je lepší nepouštět se do soudních sporů bez pomoci advokátů, finální řešení může být mnohem dražší, než si na začátku myslíte. Mediace je méně formální přístup, který oběma stranám zapojeným do sporu umožňuje, aby si sedly s neutrální třetí stranou – profesionálním mediátorem – a diskutovaly o svých neshodách jak z hlediska faktů, tak emocí, které ke konfliktům neodmyslitelně patří. Tato metoda často vede k dohodě mnohem rychleji než tradiční vyjednávání, kde vás druhý vyjednavač může vést do slepých uliček nebo jen prostě schválně zdržovat. To znamená nejen to, že můžete zkusit mediaci, i když jste již s druhou stranou zkoušeli vyjednávat, ale také to, že v mediátorovi můžete najít oporu pro další jednání.

Co dělat a nedělat při mediačním jednání

Buďte připraveni. Vyhraďte si na mediaci několik hodin, abyste se jí mohli skutečně plně věnovat. Než se pustíte do jednání, ujistěte se, že jste naladěni alespoň minimálně pozitivně; vytahování kontroverzních témat a zášti z minulosti by mohlo vašemu případu při mediaci jen uškodit, nikoli pomoci.

Buďte upřímní. Může se to zdát samozřejmé, ale každá strana musí být upřímná v tom, co od jednání chce a proč – lhaní nebo zatajování informací nikomu neprospěje. Pokud je to nutné, sdělte svému právnímu zástupci (pokud chcete, aby se mediace také účastnil) předem, že si nepřejete o některých aspektech situace hovořit.

I v případě, že si myslíte, že mediace nebude fungovat: prvním krokem k úspěšnému řešení sporu by vždy měla být diskuse mezi oběma stranami bez přítomnosti právníků. Obě strany si mohou vyříkat stížnosti, stanovit základní pravidla pro případná další jednání a vymyslet, jak nejlépe spolupracovat dál – pokud vůbec.

Nemám se obrátit na soud?

Jste-li účastníkem sporu, ať už jde o rozdělení společného vlastnictví, porušení licence či prostě rozvodové řízení, může nastat okamžik, kdy budete mít pocit, že věci nejdou podle vašich představ, a budete se muset uchýlit k soudnímu řízení. V takovém případě je důležité vědět, kdy se musíte obrátit na soud a stejně tak je důležité vědět, kdy by pro vás a vaši situaci bylo lepší, kdybyste to neudělali. (Pokud byste rádi zjistili, zdali je právě váš spor pro mediaci vhodný, vyplňte si dotazník).

Ačkoli řešení prostřednictvím mediace může být někdy vhodnější, každý spor má své vlastní okolnosti; využití odborných zdrojů – jako jsou mediátoři nebo právníci – může pomoci zajistit, že řešení bude dosaženo bez cesty k soudu.

Ať už si o svém konfliktu myslíte cokoli, jedno je jisté: na usmíření není nikdy pozdě. Ať už tedy máte vůli vyřešit konflikt silnou či slabší, proč se to nezkusit a nezačít v roce 2022 znovu. Míč je na vaší straně. A já vám přeji hodně štěstí při řešení všech nevyřešených sporů!

💡Potřebujete provést první nařízené setkání s mediátorem
💡Hledáte pro svůj případ mediátora? Kontaktujte mne
💡Chcete se dozvědět víc o mediaci?
💡Chcete se mediátorem stát