Přijďte na Mediační trénink

Každý týden ve čtvrtek od 19 hod na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v rámci spolku Studentská mediace Praha pořádáme tzv. Mediační tréninky

Událost má za cíl ukázat, jak probíhá proces mediace, co je úlohou mediátora a jak mohou mediace využít strany sporu k vyjednání případné dohody.

Vítáni jsou studenti právnických a ekonomických fakult i širší veřejnost se zájmem o různé způsoby řešení sporů.

Jak probíhá mediační trénink? Je možné účastnit se aktivně i pasivně. Aktivně se lze účastnit jako strana sporu či mediátor. Na začátku tréninku si rozdělíme role a vybereme kauzu. Nejčastěji mediujeme spory obchodní, pracovní, spotřebitelské či sousedské. Strany si přečtou scénář, mediátor si připraví úvodní slovo a poté simulujeme mediaci. Poté probíhá zpětná vazba.

Aktuální informace naleznete zde, v záložce Události.