Proč jsem začala s mediací a čím se zabývám teď?

Mé první seznámení s mediací bylo velice náhodné – přes článek na internetu s mediátorkou. Odjakživa mě zajímala tématika řešení sporů, fascinovalo mě, co všechno může ovlivňovat jednání lidí, společností, států, když mezi sebou mají nějaký rozpor. 

Vysoká škola ekonomická

Začala jsem proto studovat Mezinárodní vztahy a diplomacii na Vysoké škole ekonomické a sbírala kredity za předměty související s konflikty a jejich řešením. 

Jeden z nich byl pro mě přelomový, a to Teorie a praxe řešení konfliktů s Ing. Alešem Lisou, Ph.D., kde jsem slyšela o mediaci podruhé. Měla jsem možnost si ji v rámci jedné simulace vyzkoušet a naprosto mi učarovala. Možnost být třetí osobou, která není ani na jedné straně, ale snaží se porozumět příběhům obou, aby jim pomocí komunikačních technik pomohla ke vzájemnému porozumění, mi přišla jako ta nejzáslužnější věc, kterou člověk může v rámci svého pracovního života dělat.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

Hledala jsem další příležitosti, kde bych se o tomto způsobu řešení sporů mohla dovědět více. Na Právnické fakultě se prvním rokem objevily předměty spojené s tématem mediace jako Mediace a další alternativní metody řešení sporů Mgr. Robinem Brzobohatým a JUDr. Tomášem Horáčkem, Ph.D. či Mediation as International Disputes Resolution s JUDr. Martinem Svatošem, Ph.D. Mediace se začala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy rozvíjet a to pro mě byl impuls k podání přihlášky na další vysokou školu. 

Studentská mediace Praha a ROWAN LEGAL

Po úspěšném vykonání zkoušek jsem se zapojila do studentského života na Právnické fakultě, konkrétně do spolku Studentská mediace Praha, kterou založili absolventi první Letní školy mediace na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a v roce 2016 jsem začala pracovat v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL, která se v té době jako jediná větší advokátní kancelář mediaci aktivněji věnovala.

Díky Studentské mediaci Praha jsem dostala příležitost účastnit se dvou mezinárodních mediačních soutěží, jak v roli právního zástupce, tak mediátora, a to v Paříži na 13th ICC International Commercial Mediation Competition a ve Vídni na CDRC Vienna | The IBA-VIAC Mediation and Negotiation Competition 2018

Mediační soutěže

Jelikož se nám zdálo, že příležitostí, jak s mediací seznámit studenty, není nikdy dost, rozhodli jsme se v dubnu roku 2018 zorganizovat mediační soutěž na Právnické fakultě, kterou (v pozměněné podobě) pořádáme i v roce 2019, viz Meziuniverzitní Mediační Soutěž. Cílem zmiňovaných soutěží je seznámit studenty právnických fakult v České i Slovenské republice s mediací jako metodou řešení sporů, kterou budou moci ve své budoucí praxi šířeji využívat.

Kromě toho se v rámci Studentské mediace Praha věnujeme osvětě o mediaci v podobě tzv. Mediačních pikniků s profesionálními mediátory či Mediačních tréninků, kde si studenti či veřejnost mohou vyzkoušet, jaké je být jednou ze stran či mediátorem.

Mediátor roku

V současné chvíli se podílím na organizaci již druhého ročníku konference Mediátor roku Na podzim roku 2019 jsme podobnou událost uskutečnili také na Slovensku. Konference pořádáme v rámci projektu Mediace.cz, jehož smyslem je vzdělávat veřejnost o mediaci a propojovat aktivní a kvalitní mediátory s potenciálními klienty.