MEDIACE

Poskytuji mediaci jako zapsaná mediátorka podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci. 

Pomohu vám ujasnit si, jakým způsobem propojit vaše požadavky s požadavky druhé strany a dojít k vzájemně výhodnému řešení situace.

Řešit spor soudní cestou můžete vždy. Proč to nezkusit smírně?

Před zahájením mediace mediátor se stranami řeší praktické otázky – kdy, kde, jak dlouho bude mediační jednání trvat, odměna mediátora – a uzavírají smlouvu o provedení mediace

Následuje mediační jednání, které vede mediátor. Mediátor strany podporuje ve vzájemném naslouchání a pomocí mediačních technik hledá jejich společný zájem. Na jeho základě poté mediátor se stranami formuje mediační dohodu.

Průměrně strany potřebují 2-3 mediační setkání o délce 3 hodin.

Cena služeb mediátora je určena hodinovou sazbou. Hodinová sazba je smluvní, pohybuje se od 1.850 Kč za jednu hodinu a jednu stranu. podle složitosti případu, počtu stran a jazyka, v němž mediace probíhá.

První nařízené setkání s mediátorem není mediací. Jeho cílem je seznámit strany sporu s mediací jako alternativním způsobem řešení jejich situace. Mediátor stranám mediaci představí, vysvětlí jim principy mediace, jeho roli v mediaci. Pokud se strany dohodnou, že chtějí svou situaci řešit mediací, uzavřou s mediátorem smlouvu o provedení mediace.

Výše odměny za první setkání s mediátorem nařízené soudem činí 400 Kč za každou započatou hodinu, odměna je určena §  15 vyhlášky č. 277/2012 Sb.

Pokud strany mediace uzavřou mediační dohodu, která je následně schválena soudem jako smír, lze získat zpět 80 % soudního poplatku dle § 10 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

KONZULTACE

Soud vám nařídil 1. setkání s mediátorem nebo vám mediaci doporučil? Hledali jste si o mediaci informace, ale stále si nedovedete představit, jak bude mediační jednání probíhat?

Vysvětlím vám, jak bude mediace vypadat, na jaké věci byste si měli v mediaci dávat pozor, dám vám tipy, co si zakotvit ve smlouvě a z jakého důvodu, a vytvořím s vámi plán vyjednávání.