Mediace vs. soudní řízení

Mediace je vhodná zejména v situacích, kdy je pro vás důležité:

Chcete vědět, jestli je mediace vhodná pro řešení vaší situace?

druhy sporů, které řeší mediace

HR

Neodchází se z oboru, odchází se z konfliktního prostředí. Řešte vztahy na pracovišti včas, ať vám kvalitní zaměstnanci neodchází ke konkurenci.

Vyřešte konflikty mezi kolegy, zaměstnanci a manažery, spory mezi zaměstnavateli a bývalými zaměstnanci.

Business

Neřešené konflikty snižují efektivitu práce, narušují vztahy a mají všeobecně negativní vliv na celou společnost a spolupráci s obchodními partnery.

Společně vyřešíme spory v těchto oblastech:
Duševní vlastnictví
Informační technologie
Stavebnictví
konflikty ve vedení společnosti
a další.

Komunita

Dobré vztahy v každodenním životě jsou klíčové k prospívání jednotlivce i komunity jako celku. Řešte dlouhodobá nepochopení včas.

Pomohu vám s řešením sousedských sporů. Sporů na akademické půdě. Konfliktů mezi spolubydlícími. Rodinných sporů. Sporů v rámci dědického řízení.

JAK VÁM MOHU mediací POMOCI?

Mediace // On-line mediace

Poskytuji mediaci jako zapsaný mediátor podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci. 

Pomohu vám ujasnit si, jakým způsobem propojit vaše požadavky s požadavky druhé strany a dojít k vzájemně výhodnému řešení situace.

Řešit spor soudní cestou můžete vždy. Proč to nezkusit smírně?

Příprava na mediaci // On-line příprava

Soud vám nařídil 1. setkání s mediátorem nebo vám mediaci doporučil? Nevíte, co od konkrétního mediátora či vaší protistrany očekávat? 

Pomohu vám připravit se na mediaci, vypracuji s vámi plán vyjednávání a upozorním vás, na jaké body si dávat pozor.

Ing. Veronika Portešová

zapsaná mediátorka

Konflikt pro mě znamená potenciál pro růst. Pokud má každá ze stran zásadně  jiný náhled na situaci, kvůli kterému dochází ke sporům, s vhodným vedením hovoru, které mediace umožňuje, je možné nalézt společný zájem. Ten může sloužit jako odrazový můstek pro změnu v budoucím fungování vztahu.

V červnu roku 2019 jsem úspěšně složila zkoušku mediátora, od července roku 2019 jsem zapsanou mediátorkou na Seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

Od září roku 2021 mě najdete jako IP mediátorku na seznamu IP mediačního centra Praha, které se specializuje na mediaci v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

ČLÁNKY o mediaci

Další články