Co je to mediace a v čem může být užitečná?

Mediace pochází z latinského mediare, což znamená střed, být ve středu. Mediátor je tedy ten, kdo je uprostřed mezi dalšími dvěma stranami.

Mediace obsahuje celou škálu různých procesů, které mediátor musí dokonale ovládat: od budování poškozené / ztracené důvěry mezi stranami sporů, přes umění pracovat s emocemi, které nutně doprovázejí každý konflikt, až po schopnosti vyjednávat či hrát pro strany ďáblova advokáta.

Mediátor je odpovědný za proces, strany za jeho obsah a výsledek

Co to znamená?

Úkolem mediátora je dbát na to, aby každá ze stran dostávala dostatečný (nikoli naprosto stejný) prostor k vyjádření, neutralizovat výroky každé ze stran tak, aby se snižovala jejich případná útočnost, případně je přeformulovat podle jejich smyslu.

V dalších fázích mediace mediator dbá na to, aby mezi stranami našel společnou půdu a aby se mezi stranami postupně budovala důvěra a vzájemné pochopení. Neméně důležitou částí mediačního procesu je hledání konkrétních možných řešení situace a vyjednávání jejich podmínek.

Strany mediace jsou odpovědné za obsah mediace a její výsledek. Jsou to strany, které za mediátorem přicházejí s nějakým konfliktem, a je na nich, aby mediátorovi vysvětlily, s čím přicházejí, co od mediace očekávají a jaký si představují výsledek. Je tedy zásadní, aby strany přišly do mediace připravené, s potřebnými údaji a dokumenty a s ujasněnou strategií vyjednávání.

Mediace se tedy účastní dvě strany a mediátor, tzn. minimálně tři lidé. Každá strana má taktéž právo účastnit se mediace se svým právním zástupcem. Přítomnost právního zástupce může být pro stranu významně užitečná kvůli právním otázkám, které se mohou v průběhu mediace vynořovat a s nimiž může právní zástupce svému klientovi na místě poradit bez nutnosti mediaci přerušit.

Kdy služeb mediátora využít? 

Vždy, když se objeví konflikt ve vztahu charakterizovaném alespoň jedním z níže uvedených:

  • dlouhodobá spolupráce mezi stranami;
  • poškozená důvěra ve vztahu stran;
  • obchodní tajemství a potřeba mlčenlivosti;
  • potřeba řešení, které bude rychlejší než rozhodnutí soudem;
  • podmínka nižších nákladů než v soudním řízení.

Pokud byl narušen vztah mezi stranami alespoň v jednom z výše uvedených bodů, mediátor může pomoci s řešením vzniklé situace rychleji a levněji než soud a se zachováním naprosté důvěrnosti

Chcete vědět víc nebo vědět, jestli je váš spor vhodný pro mediaci? Kontaktujte mne, ráda vám poradím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *