Zapsaný mediátor – kdo je to?

Kdo je to tz. zapsaný mediátor a jak se liší od nezapsaného mediátora?

Mediaci lze v České republice v zásadě poskytovat dvěma způsoby: na základě živnostenského oprávnění či jako podnikání na základě jiného zákona, tzn. zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci.

V prvním případě se jedná o “mediátory”, “akreditované mediátory”, apod. (dále jako “nezapsaný mediátor“). Činnost takových mediatorů není nijak dozorovaná.

Zapsaný mediátor a mediátor nezapsaný

V případě druhém mluvíme o tzv. “zapsaných mediátorech. Zapsaný mediátor je takový mediátor, který složil zkoušku mediace na Ministerstvu spravedlnosti České republiky (případně České advokátní komory, jedná-li se o advokáta) podle zákona o mediaci, splnil další podmínky stanovené zmiňovaným zákonem a nechal se zapsat na seznam vedený Ministerstvem spravedlnosti. Na činnost zapsaných mediatorů dohlíží Ministerstvo spravedlnosti (Česká advokátní komora v případě advokátů).

Povinnosti zapsaného mediátora

Zapsaný mediátor je ze zákona vázán povinnostmi, kterými mediátor nezapsaný vázán není. Patří mezi ně mimo jiné povinnost průběžně se v mediaci vzdělávat, povinnost klienty před zahájením mediace poučit či zákonná povinnost mlčenlivosti.

Povinnost kontinuálního vzdělávání je v zákoně sice stanovená, avšak v dalších právních normách není nijak detailněji provedená. V současné chvíli je tedy na svědomí každého zapsaného mediátora, jestli o svou profesní úroveň pečuje či nikoliv.

Poučovací povinnost míří na situaci, kdy se klienti rozhodují, zda pro svou situaci zvolí řešení mediací či jinou cestou. Před takovým rozhodnutím musí být zapsaným mediátorem minimálně poučeni o principech mediace (dobrovolnost, nestrannost a neutralita, mlčenlivost), úloze mediátora i úloze sporných stran.

Mlčenlivost se vztahuje na obsah sporu. Zapsaný mediátor je vázán mlčenlivostí ohledně všech záležitostí, o nichž se v souvislosti s mediací dozví, tedy také o věcech, které se dozví ještě před zahájením mediace, tzn. před podpisem smlouvy o provedení mediace. Pokud by strany u zapsaného mediátora k dohodě nedospěly, nemohou jej v případě soudního řízení předvolat jako svědka (kromě případů, kdy s jeho předvoláním obě sporné strany souhlasí).

Koho si vybrat?

U všech profesí platí, že složení odborné zkoušky zaručuje minimální potřebnou úroveň odbornosti, která však nemusí konkrétním klientům dostačovat. Platí to i u mediátorů. Při výběru mediátora doporučuji získat referenci od dalších mediatorů či spokojených klientů. Máte-li v hlavě konkrétní jméno mediatora, neváhejte mě kontaktovat, ráda v okruhu mediatorů reference zjistím. Pokud byste si chtěli jako mediátorku zvolit mě, ráda vám předám kontakty na další mediátory, u nichž se na mé kompetence můžete doptat.

Napadá vás něco dalšího, co byste potřebovali vědět? Kontaktujte mě, pobavíme se o tom.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *