blue and yellow round star print textile

Směrnice o mediaci

Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech lze považovat za první komplexní úpravu mediace na evropské úrovni. Reguluje mediaci v přeshraničních vztazích mezi členskými státy EU a zakotvuje minimální standardy, které se v mediaci musí dodržovat. Znění ke stažení najdete v odkazu. PDF […]

Interview o mediaci a práci zapsaného mediátora pro vimvic.cz

V listopadu 2020 jsem dostala příležitost poskytnout rozhovor o mediaci pro web vimvic.cz. Mluvila jsem o tom, v čem je mediace přínosná; jak jsem se k mediaci dostala; kdy je vhodný čas přizvat mediátora; kolik mediace stojí; a kde najít dobrého mediátora. Pro přístup k plnému znění článku klikněte zde. ? Hledáte pro svůj případ […]

“Providing mediation services is entrepreneurship” interview on LinkedIn

“Meet Veronika Portešová from the Czech Republic specialized in commercial mediation. Veronika follows a diversified work portfolio, next to her mediation practice, she works at a Czech bank as a Compliance Analyst. With five years of work experience in commercial mediation, Veronika is a registered mediator on the list of mediators maintained by the Czech […]

P2B Povinnost jmenovat 2 mediátory v obchodních podmínkách

Dne 12. července 2020 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb (zkráceně „Nařízení P2B“). Nařízení P2B zavádí nové povinnosti pro on-line tržiště a vyhledávače a zaměřuje se na ochranu podnikatelů, kteří poskytují své produkty a služby spotřebitelům v Evropské unii právě […]

Jak lépe komunikovat?

Změňte tón a nalaďte respekt Kvůli čemu se říká změňte tón? Pokud bychom hráli jen jeden tón, celou skladbu nikdy nezahrajeme. Totéž platí pro řešení konfliktní situace. Nezměníme-li způsob komunikace z útočné na respektující, neposuneme se dál. Abychom však byli schopni proaktivně projevovat respekt, potrebujeme být v daný moment silní a být schopni uznat, že […]

Jak řešit konflikty se sousedy a kdy pomůže mediace?

Každý z nás si někdy zažil spor se sousedy. V následujícím článku najdete tipy, jak se nepříjemným situacím vyplývajícím ze soužití na společném místě lépe postavit. Zdá se vám příjemný sen. Jste na své oblíbené pláži u moře, užíváte si klid a šumění moře. Potápíte se, pozorujete mořské želvy, barevné rybičky a okolo plavající delfíny. […]

Řešení sporů mediací v době COVID-19

Máte vy nebo vaši smluvní partneři kvůli nouzovému stavu či situaci spojené s COVID-19 potíže s plněním smluvních závazků? Pomohlo by vám dohodnout se s druhou stranou na pozdějším plnění závazku či změně smlouvy? Rádi byste předešli jednání s advokáty druhé strany a soudním sporům? Pokud hledáte cesty, jak pokračovat v obchodním vztahu a zároveň přikročit k preventivním opatřením, […]

Singapurská úmluva o mediaci

Singapurská úmluva o mediaci // Singapore Convention on Mediation  vešla v účinnost 12. září 2020. Byla již ratifikována šesti státy, a to Singapurem, Fidži, Katarem, Saúdskou Arábií, Běloruskem a Ekvádorem. Znění finální podoby Singapurské úmluvy najdete v odkazu. PDF Úmluva Organizace spojených národů o mezinárodních dohodách o narovnání vyplývajících z mediace Úmluva s původním názvem United Nations […]

Epizoda podcastu o mediaci

Byla jsem hostem podcastu “Mě se nikdo neptal” Alžběty Klatové. Mluvila jsem o mediaci, Singapurské úmluvě o mediaci a dalších tématech s mediací spojená.