Spor o ledničky (Případová studie mediace při WIPO)

O co šlo?

Spor se týkal dvou singapurských společností. Obě společnosti podnikají v oblasti výroby, oprav a velkoobchodního prodeje různého zboží, včetně chladniček, klimatizačních a ventilačních zařízení.

Strana A měla zapsánu ochrannou známku ve třídě pro chladničky, chladiče potravin a nápojů, mrazničky a stroje na výrobu ledu. Strana B se pokusila o zápis ochranné známky s podobným zněním, a to ve stejné třídě, pro stejný obor a pro stejné účely.

Strana A proto vznesla námitky proti zápisu ochranné známky Strany B z důvodu zaměnitelnosti.

Co mediaci předcházelo?

Strany zahájily kroky k získání autoritativního rozhodnutí. Před zahájením řízení jim však byla předložena nabídka WIPO na bezplatnou mediaci. V případě, že by se stranám nepodařilo dosáhnout dohody, bylo stále možné získat autoritativní rozhodnutí.

Dosažení dohody nebylo snadné. Strany paralelně řešily ještě jiný spor a navíc se v podstatě jednalo o rodinný spor.

Jak mediace probíhala?

Před mediací mediátor vybídnul advokáty stran k tomu, aby mu zaslali shrnutí případu. Mediace poté probíhala v prostorách kanceláře mediátora, za osobní účasti všech stran.

Odehrála se v rámci společných a několika oddělených jednání. První společné jednání bylo klíčové pro obnovení komunikace mezi stranami. Umožnilo jim vzájemně si sdělit svůj úhel pohledu a vyslechnout si stanoviska druhé strany.

Oddělená jednání byla důležitá pro to, aby se každá strana mohla odděleně poradit se svým právním zástupcem a mohly si promyslet, jak budou dále pokračovat ve vyjednávání. Další společná jednání posloužila k vypracování návrhu dohody o narovnání a doladění posledních detailů narovnání před tím, než strany mediační dohodu podepsaly.

Celý případ byl vyřešen v rámci jednoho dne. (Poznámka: v České republice je obvyklé, že se strany setkávají na max. 3 hodiny na 2 až 3 setkání, nicméně vždy záleží na stylu konkrétního mediátora a potřebách stran, je tedy možné domluvit ji odlišný model.)

Mediátor v průběhu mediace pomáhal stranám soustředit se na jejich společný zájem: Jak zajistit, aby si zákazníci při používání obou ochranných známek nespletli výrobce? Strany se tak mohly zaměřit na hledání rozmanitých způsobů, jak existovat vedle sebe, aniž by to na kteroukoli z nich mělo negativní dopad. 

Jak mediace pomohla?

Pokud by se strany rozhodly vést spor v kontradiktorním řízení, řešení by přišlo po mnohem delší době a stranám by neustále vznikaly další náklady. Mediace byla pro jejich spor vhodnější.

Strana A se vyjádřila, že mediaci považovala za “přínosnou a plodnou”, protože poskytla “účinnější a efektivnější prostředek k vyřešení sporu”.

Uvedla také, že jsou “nesmírně vděční za to, že prostředí, které jim mediátor poskytl, bylo velmi klidné a příjemné”, což napomohlo procesu vyjednávání.

***

Případ je volně přepracovaný ze souboru případových studií Intellectual Property Office of Singapore Hearings & Mediation Department: CHUA, Chloe. Mediation at IPOS [online]. Singapore: Intellectual Property Office of Singapore Hearings & Mediation Department, 2021 [cit. 2021-5-1]. Dostupné z: https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/protecting-your-ideas/hearings-mediation/mediation-at-ipos-(emps).pdf.

***

Veronika Portešová je zapsaná mediátorka. Pomáhá podnikatelům řešit spory mimosoudně, za zlomek času a nákladů, a hlavně s klidem, díky kterému se mohou věnovat tomu, co dělají nejradši – svému byznysu.

Veronika rovněž poskytuje konzultace ohledně toho, jak se na mediaci efektivně připravit, a zároveň vzdělává budoucí mediátory na složení zkoušky z mediace. Pro více informací napište e-mail na veronikaportes@consensus.cz.

💡Potřebujete provést první nařízené setkání s mediátorem
💡Hledáte pro svůj případ mediátora? Kontaktujte mne
💡Chcete se dozvědět víc o mediaci?
💡Chcete se mediátorem stát