Jaké vzdělání musí mít mediátor?

Nemusí mít žádné

Složit zkoušku z mediace může i bez vysokoškolského titulu. Nicméně – aby uchazeče zapsali na seznam mediátorů, musí doložit (kromě jiného):

  • kopii dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání v (navazujícím) magisterském studijním programu, nebo potvrzení o studiu v magisterském studijním programu,
  • osvědčení o složení zkoušky mediátora ne starší než 3️ roky.

Zkoušku může tedy složit i bez titulu, ale musí odeslat žádost o zapsání do seznamu mediátorů do tří let od vydání osvědčení o složení zkoušky, aby zkouška “nevypršela”. V té době může uchazeč dokončit vzdělání, poté doložit doklad a Ministerstvo spravedlnosti jej zapíše do seznamu.

Magisterský titul

Zapsaný mediátor tedy musí mít hotové vzdělání magisterského typu. Nicméně další požadavky (pokud odhlédneme od zkoušky na zapsaného rodinného mediátora) stanoveny nejsou. Zapsaným mediátorem může být stejně dobře advokát, právník, psycholog, ekonom, aj.

Možnost stát se zapsaným mediátorem existuje od roku 2013. V seznamu mediátorů můžete najít skutečně mnoho zkušených. Nicméně může se stát, že mediátor, který byl zapsán v roce 2013 tuto činnost již nevykonává. Při výběru zapsaného mediátora je vhodné ověřit si, zdali se mediaci aktivně věnuje a jakým způsobem prohlubuje svoje odborné dovednosti.

Celoživotní vzdělávání

Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci, zapsaným mediátorům stanovuje povinnost celoživotního vzdělávání. Mediátoři tak musí dbát o to, aby rozšiřovali své znalosti a dovednosti. Tato povinnost je však softová. V tuto chvíli neexistuje oficiální systém kontinuálního vzdělávání pro zapsané mediátory. Zapsání mediátoři se musí chtít rozvíjet sami. Buď si vzdělávání sestavují sami podle svých potřeb, nebo se účastní vzdělávání prostřednictvím asociací, spolků, mediačních center a dalších cest.

Je to odborník?

Jak tedy ověřit, že je zapsaný mediátor odborník, který dbá na svůj rozvoj?

  • Publikuje pravidelně články do odborných periodik?
  • Pořádá vzdělávací události pro ostatní mediátory?
  • Účastní se dalších vzdělávacích událostí?
  • Vzdělává se samostatně v oblasti mediace, conflict managementu a komunikačních dovednostech?
  • Účastní se supervizí? Poskytuje supervize ostatním mediátorům?

Odpovědi na výše uvedené otázky vás nasměrují k mediátorům, kteří jsou opravdovými profesionály.

💡Potřebujete provést první nařízené setkání s mediátorem
💡Hledáte pro svůj případ mediátora? Kontaktujte mne
💡Chcete se dozvědět víc o mediaci?
💡Chcete se mediátorem stát

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *