Může vám někdo mediaci nařídit?

Stručně a jasně: nemůže.

Jednou z nejdůležitějších charakteristik mediace je dobrovolnost. Mediace může fungovat jen díky tomu, že se pro ni strany sporu samy rozhodnou. Že se samy dohodnou na tom, jestli a jak chtějí dále pokračovat ve svém obchodním (či jiném) vztahu.

Ale soud mi mediaci nařídil, tak jak je to?

Soud vám mediaci nenařídil. Pouze se to zkratkovitě říká. Soudce může stranám sporu nařídit “pouze” první setkání se zapsaným mediátorem. Za podmínky, že to bude považovat za účelné a vhodné pro daný spor. (Pokud byste chtěli vědět, jaká jsou kritéria pro vhodnost sporu pro mediaci, vyplňte si dotazník.)

Mediátora si pro účely prvního nařízeného setkání mohou vybrat strany. Stává se, že každá strana navrhne jiného. Je dobré při navrhování konkrétní osoby odůvodnit, kvůli čemu navrhujete právě ji. Je to kvůli tomu, že má zkušenost s daným typem sporů? Nebo kvůli něčemu jinému?

Soudce v případě, že od stran dostane dvě odlišná jména, určí jednoho z navrhovaných nebo vybere úplně jiného mediátora ze seznamu vedeného Ministerstvem spravedlnosti

První nařízené setkání je za námi, co dál?

Po skončení prvního nařízeného setkání s mediátorem se můžete rozhodnout, jestli mediaci budete chtít zahájit nebo ne. Pokud by vás lákalo mediaci vyzkoušet, ale konkrétní mediátor by vám “neseděl”, můžete si najít mediátora jiného. Dobrý mediátor vás na to upozorní právě na prvním nařízeném setkání.

Pokud vás zajímá, co můžete čekat od prvního nařízeného setkání, koukněte na link zde.

***

Veronika Portešová je zapsaná mediátorka. Pomáhá podnikatelům řešit spory mimosoudně, za zlomek času a nákladů, a hlavně s klidem, díky kterému se mohou věnovat tomu, co dělají nejradši – svému byznysu.

Veronika rovněž poskytuje konzultace ohledně toho, jak se na mediaci efektivně připravit, a zároveň vzdělává budoucí mediátory na složení zkoušky z mediace. Pro více informací napište e-mail na veronikaportes@consensus.cz.

💡Potřebujete provést první nařízené setkání s mediátorem
💡Hledáte pro svůj případ mediátora? Kontaktujte mne
💡Chcete se dozvědět víc o mediaci?
💡Chcete se mediátorem stát

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *